Амбулатори
Энэ хэсэгт Амбулатори танилцуулга байрлана
Лаборатори
Энэ хэсэгт Лаборатори танилцуулга байрлана
Сувилал
Энэ хэсэгт Сувилал танилцуулга байрлана
Амбулаторийн үзлэг
Мэдрэлийн эмчийн үзлэг, оношилгоо
Сэргээн засах эмчийн үзлэг, оношилгоо
Оношилгоо
Тархины судасны өнгөц цахилгаан бичлэг – Дуплекс
Булчингийн цахилгаан бичлэг – Электронейрографи, электромиографи ЭНМГ
Тархины цахилгаан бичлэг
Дижитал рентген
Улаан хоолой, ходоодны дуран
Дотрын ЭХО
Үений ЭХО
Лаборатори
Өдрийн эмчилгээ
Өдрийн сэргээн засах эмчилгээ
Өдрийн эмийн эмчилгээ
Өдрийн тархины харвалтын дараах сэргээн засах эмчилгээ
Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг
Мэдрэлийн тасаг
Сэргээн засах эмчилгээний тасаг
Ахмад
Үе тулгуур
Гэмтэл
Тархи мэд
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо